23 Jan, 2022

Eesti Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna valimisplatvormi 2021-2025 põhiteesid


кеLinnamajandus ja keskkond
1.Jätkame uute töökohtade loomisele suunatud tegevust, arendades Kohtla-Järve tehnoparki.
2.Jätkame Keskkonnaameti ja tööstusettevõtetega koostööd, mis on suunatud õhu kvaliteedi parendamisele linnas.
3.Jätkame kvartalisiseste teede ja kõnniteede remonti.
4.Jätkame korteriühistutute toetamist korteriühistutele kuuluvate hoonete ja territooriumi korrastamisel.
5.Jätkame linnaosade keskuste renoveerimist.
6. Ohutuse tagamiseks ja vandalismijuhtumite arvu vähendamiseks paigaldame linnas täiendavad videokaamerad.
7.Teeme korda linna territooriumil asuvate aiandusühistute juurde viivad teed.
8. Jätkame Raudi kalmistu teede kordategemist.
9.Teostame linna haljastuse uuendamist – iga vana maharaiutud puu asemele istutame 2 uut.
10.Koostame linna haljastuse programmi, mis on suunatud linna heakorrastatud parkide ning rohetsoonide loomisele kõikides linnaosades.

Haridus
11. Jätkame tööd uue Ahtme Huvi- ja vabaajakeskuse loomisel.
12. Ehitame välja uus Kesklinna Põhikooli hoone.
13. Jätkame lasteaedade ja koolide renoveerimist (sh fassaaditööd, spordiväljakud jne).
14. Soodustame eesti keele ja eesti keeles õpetatavate õpetajate värbamist, kindlustame kvaliteetset eesti keele õpet igas muukeelses lasteaias ja koolis.
15. Loome motivatsioonipaketi uute ja töötavate õpetajate jaoks.
16. Loome Järve linnaosas noortekeskuse, taaskäivitame linna noortekogu.

Kultuur ja sport
17. Jätkame spordi- ja kultuurirajatiste renoveerimist (Jäähall, vana Spordimaja, „Keemiku" staadion jne).
18. Ehitame külalistemaja külalissportlaste ja linna külaliste jaoks.
19. Jätkame õuerajatiste ehitamist noorte vaba aja veetmise jaoks (pumptrackid, skateboard trackid jne)
20. Jätkuvalt toetame huviringide ja loominguliste kollektiivide, spordiklubide tegevust ning spordiürituste korraldamist.
21. Korraldame suvelaagreid linna lastele.

Elu- ja sotsiaalkeskkond
22. Toetame lastega peresid: kindlustame lapse sünnitoetuse suurendamist kuni 300 eur, esimesse klassi mineva lapse toetuse (ranitsatoetuse) suurendamist kuni 200 eur.
23. Ehitame uued mänguväljakud, vabaajaplatsid ja vabaõhu spordiplatsid erinevates linnaosades.
24. Kindlustame koduteenuste osutamist ja laiendame teenuste spektrit.
25. Lammutame maha Vanurite Hooldekodu kasutamata tiiva, ehitame kõnniteed Hooldekodu ümber.
26. Loome tasuta WI-FI tsoonid noorte vaba aja veetmise kohtades.
27. Pikendame tasuta sõidu aegu linna bussiliinidel eakate inimeste jaoks.
28. Jätkame pensionäride ja veteranide ühenduste tegevuse toetamist.
 
TEISED AINULT LUBAVAD, AGA MEIE TÄIDAME OMA LUBADUSED !
 
Valeri Korb
Eesti Keskerakonna
Kohtla-Järve piirkonna esimees

Valimisplatvormi täisversiooniga saab tutvuda aadressil www.kjpanorama.eu ja Facebookis https://www.facebook.com/keskerakondkohtlajarve