23 Jan, 2022

Дом творчества школьников Кохтла-Ярве объявляет набор детей


Thumbnail image
Дом творчества школьников Кохтла-Ярве объявляет набор детей на 2021-2022 учебный год!

Предварительная запись в кружки будет проходить через педагогов по телефону, а заполнение заявлений (форма заявления имеется на сайте - https://kjloomemaja.ee/.../docu.../Vastuvttu_avaldus_uus.pdf) будет осуществляться по договоренности педагога с родителем до 1 сентября.

Thumbnail imageKOHTLA-JÄRVE KOOLINOORTE LOOMEMAJAS ALGAS ÕPPEAASTA 2021/2022 UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT!

Eelregistreerimine huviringidesse toimub õpetajate kaudu telefoni teel ning avalduste täitmine (avalduse vorm on saadaval Loomemaja veebileheküljel - https://kjloomemaja.ee/.../docu.../Vastuvttu_avaldus_uus.pdf ) toimub õpetaja kokkuleppel vanemaga kuni 1. septembrini.